Akbank 2023 sürdürülebilirlik faaliyetlerini açıkladı

Akbank, 2023 yılı sürdürülebilirlik faaliyetlerinin sonuçlarını açıkladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, Akbank, 2023’e ilişkin entegre sürdürülebilirlik performansını paylaştı. Banka, geçen yıl sonunda sağladığı sürdürülebilir finansman tutarını 226 milyar liraya çıkararak 2030 için belirlediği 200 milyar lira hedefini aştı.

Banka, 2030 hedefini dört katına çıkartarak 800 milyar lira olarak değiştirdi. Akbank, 2023’te sürdürülebilir finans alanındaki ölçüt ve yöntemlerin tanımlanmasında temel görevi gören Sürdürülebilir Finans Çerçevesi’ni güncelledi.

Banka, piyasa gelişmeleri, yatırımcı ve müşteri beklentilerini dikkate alarak Avrupa Birliği Taksonomisi’nden de referanslar içerek şekilde 2023 LMA (Loan Market Association) prensiplerine uyumlu yeşil ve sosyal krediler sağlamaya ve ICMA (International Capital Market Association) prensipleri doğrultusunda yeşil, sosyal ve sürdürülebilir tahvil ihraç etmeye “Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi” ile devam etti.

Bu kapsamda Akbank’ın geçen yıl gerçekleştirdiği toplam borçlanmada, sürdürülebilirlikle ilintili işlemlerin payı yüzde 60’a yaklaştı. Çevresel Sosyal Yönetişim (ÇSY) temalı fonların hacmi ise 2023’te 174 bin yatırımcıyla toplam 3,2 milyar liraya ulaştı.

EKOSİSTEMDE YEŞİL DÖNÜŞÜM VE FİNANSAL SAĞLIK İÇİN ÇALIŞIYOR

Akbank, yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlik kriterli yeni kredileriyle çevresel ve sosyal pozitif etkisi olan yatırımları destekleyen finansman imkanları sunarak müşterilerine destek olmaya devam etti.

Banka bu doğrultuda, geçen yıl sunduğu yeşil kredi hacmini 2022’ye kıyasla 5,4 katına, sosyal kredileri ise 2,2 katına çıkartırken sürdürülebilir proje finansmanı portföyünü de genişletmeyi sürdürdü. Ayrıca banka, proje finansman portföyünde sağladığı sürdürülebilir proje finansmanı kredilerini de bir önceki yıla kıyasla 3,6 katına yükseltti.

Geçen yılın sonunda Sürdürülebilir Mevduat ürününü hayata geçiren Akbank, müşterilerinin, deprem bölgesi ile genç kadın ve girişimci KOBİ’lerin finansmanı gibi Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’nde yer alan yeşil ve sosyal kriterlere uygun projelere destek olmalarına ve toplumsal bir etki yaratmalarına katkı sağladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, bankanın sürdürülebilir finansman, ekosistem yönetimi, iklim değişikliği ile insan ve toplum başlıkları altında topladığı sürdürülebilirlik faaliyetlerini değerlendirerek, şunları kaydetti:

“Sürdürülebilirlik stratejimiz kapsamında, Birleşmiş Milletler (BM) 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları (SKA) ve Paris İklim Anlaşması’nı rehber alarak, Birleşmiş Milletler Sorumlu Bankacılık İlkeleri, Birleşmiş Milletler Finansal Sağlık ve Finansal Kapsayıcılık Çalışma Grubu gibi girişimlere aktif katılım sağlıyor, Türkiye’nin düşük karbon ekonomisine geçişi ve gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz.”

Gür, Akbank’ın sürdürülebilirlik stratejisinin sadece çevreyle sınırlı kalmayan, hayatın bir çok alanını kapsayan insan odaklı bir yaklaşımı benimsediğini aktardı.

Bu yaklaşım sayesinde bankanın 2023’te de ‘Akbank Sürdürülebilir Finansman Çerçevesi’ kapsamında önemli çevresel ve sosyal etkiler yaratan faaliyetlere imza attığını vurgulayan Gür, “Bu dönemde yenilikçi sürdürülebilir finansman ürünlerimizden toplumsal cinsiyet ve fırsat eşitliği için yürüttüğümüz çalışmalara, gençleri geleceğe hazırlayan eğitimlerden girişimcileri destekleyen programlara çok geniş bir alanda çalışmalar yaptık. Önümüzdeki dönemde de ‘bankacılığın geleceğini tanımlama’ yolculuğumuzda sürdürülebilirlik, rehberimiz olmayı sürdürecek.” ifadelerini kullandı.

patronlardunyasi.com

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x